Skutecznie dla Regionu

Debata PTVR Stefan Bieszczad vs Stanisław Rokosz

2016-04-24

Część 1


Część 2