Skutecznie dla Regionu
Moim zdaniem

W Dębicy ludziom żyje się coraz gorzej

W Dębicy ludziom żyje się coraz gorzej.

Miasto boryka się z wieloma problemami, a młodzi ludzie wyjeżdżają „za pracą” .

 

 

Dębica w ostatnich latach niestety boryka się z wieloma problemami społeczno-ekonomicznymi. Nie jest w tym oczywiście odosobniona w skali kraju. Problemy Dębicy związane są też z sytuacją w jakiej znajduje się obecnie całe województwo podkarpackie.

Miasto jest zadłużone. Rośnie bezrobocie. Młodzi wykształceni ludzie wyjeżdżają za granicę lub szukają pracy w innych regionach Polski. W ostatnim okresie ta migracja zdolnych, ambitnych ludzi znacznie nasiliła się. Społeczeństwo w naszym mieście starzeje się, a wykształceni specjaliści nie znajdując pracy tutaj przeprowadzają się do większych aglomeracji. W związku z sytuacją finansową w mieście też znacznie mniej realizowanych jest inwestycji. Nie ma też sprzyjających warunków do inwestowania.

Drobny handel przestaje się opłacać, bo trudno konkurować małym sklepikom z wielkimi centrami handlowymi. Masowe imprezy kulturalne w mieście też należą do rzadkości, a jeżeli już odbywają się to w większości dzięki wsparciu lokalnych firm i przedsiębiorców.

Ludziom w mieście żyje się ogólnie gorzej i to potwierdzają sondaże robione przez lokalne media. W porównaniu do  miast o podobnej liczbie ludności  w innych regionach kraju mieszkańcy Dębicy zarabiają znacznie mniej.

Sytuacja w mieście jest oczywiście odzwierciedleniem sytuacji w kraju i bezsprzecznie jest powiązana z problemami całego Podkarpacia.

Czy i jak można to zmienić?  Nie stanie się to od razu , ale oczywiście jest to możliwe i trzeba próbować. Nie wszystko, chociaż bardzo dużo zależy od sprawnego zarządzania miastem, które tak jak sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo powinno mieć profesjonalnego menadżera – dobrego gospodarza, myślącego o mieście jak o własnym biznesie. Zawsze uważałem, że zarządzanie miastem wymaga takiego samego podejścia jak zarządzanie Firmą, która ponosi koszty, ale musi przede wszystkim robić wszystko, aby generować zyski. Odpowiednie planowanie, racjonalnie wydawanie pieniędzy, zatrudnianie kompetentnych  fachowców i twórcze myślenie marketingowe to klucz do poprawy sytuacji. Zatrzymanie migracji młodych i zdolnych ludzi, stworzenie Im miejsc pracy to podstawowe zadania na najbliższe lata. Bardzo istotne jest również  pozyskanie środków unijnych dla miasta, dzięki którym będzie można rozpocząć nowe inwestycje, dając pracę mieszkańcom miasta, ale przede wszystkim pozyskane środki powinny umożliwić aktywizacje bezrobotnych i absolwentów szkół oraz uczelni, którzy w sprzyjających warunkach będą mogli rozwijać własne firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające  kolejnych dębiczan.

Oczywiście niezbędne jest również prowadzenie odpowiedniej polityki na szczeblu centralnym, z wprowadzaniem programów aktywizujących całe Podkarpacie i właściwe kontakty samorządu z nadrzędnymi instytucjami państwowymi. To samorząd powinien zadbać w Warszawie o interesy naszej Dębicy. Nie bez znaczenia jest też stała współpraca z parlamentarzystami z naszego regionu, którzy nie powinni zapominać, że to właśnie do Nich należy zadbanie o rozwój miasta i regionu z którego zostali wybrani.