Skutecznie dla Regionu
Moim zdaniem

Moralność władzy

Moralność władzy

 

Moralność wśród polityków czy samorządowców ma podstawowe znacznie – bez moralności polityka nie jest prawdziwa.

Nie ma polityki bez moralności. Zdecydowanie każdy polityk powinien posiadać mocne zasady moralne, dzięki którym potrafi odróżnić dobro od zła….

Oczywiście nie ma idealnych polityków, tak jak nie ma idealnych ludzi, ale od osób sprawujących władzę społeczeństwo ma prawo wymagać więcej. Politycy/samorządowcy powinni przede wszystkim kierować się dobrem innych.

Polityka to misja dla dobra kraju, regionu, miasta, a przede wszystkim innych ludzi.

Niestety wiele osób sprawujących władzę, zwłaszcza w obecnych czasach szybko o tym zapomina. To polityk jest dla wyborcy – zwykłego człowieka, a nie - wyborca dla polityka czy samorządowca, który sobie o nim przypomina kilka miesięcy lub tygodni przed kolejnymi wyborami….

Polityk/samorządowiec powinien być człowiekiem obdarzonym umiejętnością dostrzegania i rozwiązywania problemów innych ludzi, kierującym się empatią i potrafiącym podejmować czasem trudne, a nawet niewygodne dla siebie decyzje dla dobra społeczności, która go wybrała.

Obecnie politycy bardzo często mają opracowaną odpowiednią strategię w myśleniu i działaniu, czasem podejście menadżerskie i… to też nie jest złe, pod warunkiem, że nadrzędnym celem jest dobro publiczne.  Ważne jest również, moim zdaniem, aby ludzie władzy w działalności publicznej kierowali się nie tylko wiarą w sprawę, wiarą w idee, ale przede wszystkim postępowali zgodnie z zasadami moralnymi.

Polityka bowiem to duża odpowiedzialność, ale także ryzyko, jednak wiele osób sprawujących władzę dowiaduje się o tym wtedy, gdy przestaje ją wykonywać. Dysponując władzą możemy czynić dobro lub zło. Zależy to od wyznawanych przez nas wartości.

Jeśli jest to szacunek do innych ludzi to praca polityka będzie najprawdopodobniej dobrze spożytkowana, natomiast jeśli motywem działania takiego człowieka jest chęć realizacji własnych interesów, zysku lub nawet odwetu to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie użyta w niecnym celu.

Dlatego tak ważne jest, aby ludzie sprawujący władzę byli wiarygodni i sprawiedliwi oraz  kierowali się zasadami moralnymi zarówno w życiu prywatnym jak i publicznym,

najkrócej ujmując po prostu wartościami chrześcijańskimi.