Skutecznie dla Regionu
Moim zdaniem

Przestrzeń dla Dębicy

Pierwszy krok w kierunku poszerzenia granic Dębicy został wreszcie postawiony.

 

Nie ukrywam, że przyjęcie uchwały zobowiązującej Burmistrz Dębicy do podjęcia działań zmierzających w kierunku zmiany granic administracyjnych miasta, jest dla mnie powodem do zadowolenia. Zabiegałem o to od dawna, chociaż nie wszystkim się to podobało i - jak przypuszczam - nie wszystkim podoba się to także teraz. Trzeba jednak pamiętać o tym, że rozwój Dębicy (a poszerzenie jej granic to jeden z warunków rozwoju) nie jest bynajmniej li tylko partykularnym interesem samego miasta. Silniejsza gospodarczo Dębica leży w interesie całego powiatu i należących do niego gmin.


Nie odkryję niczego, gdy powiem, że od kondycji głównego ośrodka regionu zależy także sytuacja gospodarcza ościennych gmin. Z reguły to główne miasta w poszczególnych regionach stanowią największy rynek pracy, z którego korzyści czerpią mieszkańcy sąsiadujących z nim gmin. Różnica polega jedynie na skali wzajemnych zależności. Im mocniejsza gospodarczo Warszawa, tym lepsze warunku życia na Mazowszu, rozwijający się dynamicznie Kraków sprzyja rozwojowi Małopolski, a silny ekonomicznie Rzeszów daje dodatkowe szanse mieszkańcom całego Podkarpacia. Przy zachowaniu wszelkich proporcji także rozwijająca się Dębica oddziałuje gospodarczo na cały powiat.

 

Można tego nie dostrzegać dbając jedynie o wąsko pojmowane interesy gmin czy wręcz ludzi sprawujących w niej władzę, ale na dłuższym dystansie stracą na tym mieszkańcy całego regionu. Wkrótce okaże się, co jest komu bliższe: myślenie prorozwojowe w dalszej perspektywie czy też interes własny uwarunkowany wyborczym kalendarzem. Zwolenników jednego i drugie podejścia łatwo będzie można rozpoznać.

Jedni podejmą merytoryczną dyskusję szukając argumentów za i przeciw, drudzy będą straszyć kosztami i utratą iluzorycznych finansowych przywilejów.